Turnclub Jong Moorsele Gymfed We Are Gym Gymfed We Are Gym   Gymfed We Are Gym   Ethias verzekeringen

Lidgeld 2024-2025

Lidmaatschap Turnclub Jong Moorsele

Hierbij vinden jullie een overzicht van het aanbod, de groepen en prijzen voor het volgend turnseizoen 2024-2025.

Groepen basisgym:
Indien u het volgend seizoen wenst deel uit te maken van onze gymclub, gelieve het lidgeld te storten op ons rekeningnummer BE11 7380 3433 0948 met als mededeling: naam, voornaam, geboortedatum en de categorie
Belangrijk! Tot en met 28 juni 2024 krijgen de leden van het huidige turnjaar (2023-2024) voorrang om in te schrijven. Gezien de beperking van de groepsgrootte raden we aan om dit zeker te doen. Nadien worden de inschrijvingen opengesteld voor nieuwe leden en geldt de regel: volzet is volzet. De datum van ontvangst van betaling is bepalend.

Competitiegroepen:
Indien u het volgend seizoen wenst deel uit te maken van onze gymclub als competitiegymnast, gelieve het lidgeld te storten voor 31 juli 2024 op rekening BE11 7380 3433 0948 met als mededeling: naam, voornaam, geboortedatum en de categorie.

Wie het lidgeld betaalt, gaat akkoord met het huishoudelijk reglement en onze Privacy verklaring

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COMPETITIE GYMNASTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASISGYM

Nieuwe leden en bestaande leden waarvan de persoonsgegevens (gsm, mailadres, adres,...) zijn gewijzigd, dienen een inschrijvingsstrook in te vullen.
De inschrijvingsstrook mag afgegeven worden aan de train(st)er of via sophie.vanbergie@turnclubjongmoorsele.be doorgestuurd worden.
Download hier de inschrijvingsstrook.

Dit kan ook tijdens de inschrijvingsdagen in de sporthal te Moorsele op:

woensdag 4 september 2024 van 14u tot 16u00.
zaterdag 7 en 14 september 2024 van 8u45 tot 11u30.

Let op!!
Wanneer een groep volzet is, kan niet meer worden ingeschreven. Een inschrijvingsstrook invullen is niet voldoende. De datum van ontvangst van de betaling is bepalend.
Wanneer alles in orde is (betaling EN inschrijvingsstrook) ontvangt u een mail ter bevestiging van uw inschrijving.
* Bij het niet tijdig betalen en/of het niet tijdig indienen van de inschrijvingsstrook, kan niet worden deelgenomen aan de trainingen, gezien u dan niet verzekerd bent bij een ongeval.
* Gratis proeflessen tot en met zaterdag 14 september 2024.


Lees zeker ook het huishoudelijk reglement na, want er staat belangrijke info in.

We wensen u en uw familie een prettige vakantie toe en hopen jullie terug te zien het volgend GYMjaar!!

Met sportieve groeten,
TJM

Aanbod

Groep

Lidgeld

Basisgym Basisgym peuter/1ste Kleuter gemengd 105 €
Basisgym Basisgym 2de Kleuter gemengd 105 €
Basisgym Basisgym 3de Kleuter gemengd 105 €
Basisgym Basisgym meisjes 1ste en 2de leerjaar 115 €
Basisgym Basisgym meisjes 3de en 4de leerjaar 115 €
Basisgym Basisgym meisjes 5de leerjaar 115 €
Basisgym Basisgym meisjes 6de leerjaar 115 €
Gym 12 plus Basisgym meisjes 12 tot 16 jaar 115 €
Gym 12 plus Basisgym meisjes + 16 jaar 115 €
Gym 12 plus Basisgym meisjes +16 jaar 115 €
Volwassen gym Dames 105 €
Basisgym Basisgym jongens 1ste tot 3de leerjaar 115 €
Basisgym Basisgym jongens 4de tot 6de leerjaar 115 €
Gym 12 plus Basisgym jongens + 12 jaar 115 €
Recre@ /C-niveau meisjes (competitie meisjes) Kleuterplus jongens/meisjes (competitie) 125 €
Recre@ jongens (competitie jongens) Recre@ 7 meisjes en jongens 195 €
Recre@ /C-niveau meisjes (competitie meisjes) Recre@ 8-9 meisjes en jongens 215 €
Recre@ /C-niveau meisjes (competitie meisjes) Recre@ + 10 meisjes 215 €
Recre@ jongens (competitie jongens) Recre@ + 9 jongens 195 €
Recre@ /C-niveau meisjes (competitie meisjes) C 8-9 meisjes 235 €
Recre@ /C-niveau meisjes (competitie meisjes) C 10-11-12 meisjes 305 €
Recre@ /C-niveau meisjes (competitie meisjes) C +13 meisjes 325 €