Turnclub Jong Moorsele   Facebook Turnclub Jong Moorsele   Instagram Turnclub Jong Moorsele   Gymfed We Are Gym   Ethias verzekeringen

Inschrijvingsstrook Turnclub Jong Moorsele

Inschrijvingsstrook Turnclub Jong Moorsele Download pdf bestand   Download pdf bestand


INSCHRIJVINGSSTROOK 2021-2022

Naam:

Voornaam:

Straat en nr:

Postcode:

Woonplaats*:

Telefoon:

Gsm:

E-mail:

Geboortedatum:

Geslacht: Mannelijk / vrouwelijk          (schrappen wat niet past)

Nationaliteit

Categorie:

*Enkel invullen indien 2de ouder een ander adres heeft:

Naam:

Adres:

Gsm/Telf.:

E-mail:

Ik verklaar een medisch onderzoek te hebben ondergaan,
waarbij ik geschikt ben bevonden voor ( aanduiden a.u.b)

O Recreatiesport

O Wedstrijdsport


                        Handtekening lid (indien -18 jaar de ouder of de voogd) 

De verantwoordelijkheid van de club beperkt zich tot binnen de grenzen van de Federatie verzekering.
De waarborg van die verzekering is terug te vinden op onze website.
Bij ondertekening van deze inschrijvingsstrook geven jullie de toestemming aan Turnclub Jong Moorsele om foto's, videobeelden en email vrij te gebruiken.  


Met dank aan onze sponsors