Turnclub Jong Moorsele   Facebook Turnclub Jong Moorsele   Instagram Turnclub Jong Moorsele   Gymfed We Are Gym   Ethias verzekeringen

Wat te doen bij ongeval

Wat te doen bij ongeval Download pdf bestand   Download pdf bestand

Wat doen bij een ongeval in de turnles?

De trainer of clubverantwoordelijke geeft het aangifteformulier aan het slachtoffer of de ouders.
Deze formulieren liggen in het bakje in de kast in de sporthal.
 
Indien er slechts een drietal exemplaren meer zijn gelieve te mailen (sophie.vanbergie@gmail.com) of te bellen (0494/ 93 14 82) naar het secretariaat voor aanvulling van de documenten.

Invullen van het document.
Om alle misverstanden te vermijden en om tijdig het formulier te kunnen overmaken aan Ethias, vragen wij aan de train(st)er om reeds een deel van de aangifte in te vullen VOOR het formulier wordt meegegeven aan de ouders of het slachtoffer.

Blad 1: Aangifte sportongeval   

Invullen door de train(st)er :
De volledige rubriek ongeval.
In de rubriek  persoonsgegevens: naam en voornaam, het niveau en de disipline.
Vragen aan de ouders dat ze de rest van de rubriek persoonsgegevens invullen.(zeker hun rekeningnummer)

Verder in te vullen door de train(st)er: Inlichtingen betreffende het ongeval
Eventueel getuigen vermelden.
Omschrijving van het ongeval: een beknopte uitleg wat er juist is gebeurd.

Vragen aan de ouders om zeker niet te vergeten :
De rubriek “bijkomende inlichtingen” in te vullen.
Handtekening en datum invullen onderaan 1ste blad

Blad 2 :Medisch attest 

Rubriek medisch attest : In te vullen door de behandelende arts.
Rubriek clubverantwoordelijke: staat meestal al ingevuld op het document. Indien niet, wordt deze rubriek door onze clubverantwoordelijke aangevuld.
Rubriek handtekening slachtoffer : Handtekening en datum invullen onderaan blad 2.
Heel belangrijk: klevertje ziekenfonds plakken onderaan blad 2.

Nadat de dokter het formulier heeft ingevuld, dit formulier binnen brengen en persoonlijk afgeven aan Sophie Vanbergie- Canteclaerestraat 2 te 8560 Moorsele, zo kan nog eens alles betreft het document overlopen worden en of alles ok is. Sophie staat daarna in voor de afhandeling en verzending naar Gymfed. 

OPMERKING :
Het formulier dient binnen de 8 werkdagen bij Gymfed binnen te zijn. Zoniet riskeert het slachtoffer niet vergoed te worden door de verzekering.

Met dank aan onze sponsors