Turnclub Jong Moorsele   Facebook Turnclub Jong Moorsele   Gymfed We Are Gym   Ethias verzekeringen

Huishoudelijk reglement competitiegymnasten

Huishoudelijk reglement competitiegymnasten Download pdf bestand   Download pdf bestand

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COMPETITIEGYMNASTEN

TURNCLUB JONG MOORSELE WERKJAAR 2021 – 2022

 1. Ieder lid is verplicht het huishoudelijk reglement te lezen en dit ook strikt na te leven.
 2. De betaling van het lidgeld houdt in dat men het huishoudelijk reglement aanvaardt.
 3. Leden zijn akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen.
 4. Men is pas lid als het lidgeld werd betaald EN de fiche ‘inschrijvingsstrook nieuw lid’ terug werd overgemaakt aan de turnclub. (via train(st)er of mail info@turnclubjongmoorsele.be)
 5. Alle competitiegymnasten zowel jongens al meisjes zijn verplicht een clubpak aan te schaffen. Dit wordt driejaarlijks vernieuwd (met start vanaf 2019-2020). Leden die geen clubpak aanschaffen worden geweigerd en kunnen de trainingen niet bijwonen noch deelnemen aan een clubactiviteit. 
  Eventueel reeds betaalde lidgelden worden onder geen beding terug betaald.
 6. Ieder competitielid betaalt het door de vereniging vastgestelde lidgeld voor 31 juli 2020. Zij die voor 15 juli 2021 betalen mogen €10 per lid in mindering brengen als bonus. Zij die niet betaalden voor 31 juli worden de les geweigerd om reden dat de verzekering niet in orde is.
 7. Wees tijdig in de zaal, niet te vroeg zodat vorige les niet onnodig wordt gestoord.
 8. De ouders (of verantwoordelijken) begeleiden hun kinderen naar de zaal tot aan de deur en dit maximum 5 minuten voor aanvang van de les. Kinderen worden tevens aan de deur opgehaald tot maximum 5 minuten na de les. 
  Indien men door één of andere reden belet is dient men steeds de train(st)er te verwittigen.
 9. Kleding verzorgen en blootvoets turnen.
 10. Lange haren worden samengebonden. In geval van luizen en/of neten is het niet toegestaan deel te nemen aan de lessen.
 11. Tijdens de training zijn juwelen en gebruik van smartphones verboden.
 12. T-shirts zijn verkrijgbaar tegen bestelling via trainer of trainster. Prijs: €5
 13. Geen enkele toeschouwer mag het oefenterrein betreden tijdens de activiteiten, tenzij bij uitdrukkelijke toestemming van de train(st)er.
 14. Roken in de sporthal is ten strengste verboden.
 15. Valmatten en/of turntoestellen worden minimum door 2 personen gedragen en dus nooit over de vloer gesleept.
 16. Na elke les worden alle toestellen en toebehoren op hun plaats opgeborgen, tenzij een train(st)er uitdrukkelijk vraagt dit niet te doen.
 17. Klachten en/of ideeën kunnen altijd aan de train(st)er gemeld worden. Deze worden in de bestuursvergadering besproken. Het resultaat wordt u daarna medegedeeld.
 18. De train(st)er bepaalt de indeling van de trainingssessies. Er wordt onder geen beding de keuze gelaten: noch aan de turners, noch aan de ouders.
 19. Leden zijn verplicht:
  - zo vaak mogelijk aan alle lessen, happenings en wedstrijden deel te nemen.
  - tijdig te verwittigen indien niet wordt deelgenomen aan optredens of wedstrijden.
  De boete, opgelegd door Gymfed, dient door de ouders betaald te worden indien een ingeschreven lid - om welke reden ook - niet deelneemt aan een wedstrijd. Uitzondering: een geldig doktersbriefje.
 20. Tijdens officiële optredens (jaarlijks turnfeest) en clubwedstrijden is het zowel voor jongens als meisjes verplicht het competitiepak te dragen.
 21. De deelnemers aan het turnfeest moeten de volledige voorstelling blijven.
 22. Bij alle groepsactiviteiten blijven de gymnasten in groep! Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de aanwezige train(st)er.
 23. Train(st)ers dragen bij officiële optredens en wedstrijden verplicht het clubshirt en de clubtrui.
 24. De verantwoordelijkheid van de club beperkt zich binnen de grenzen van de Federatie verzekering.
 25. Bij de betaling van het lidgeld geven jullie uitdrukkelijk toestemming aan Turnclub Jong Moorsele om foto's , videobeelden en email vrij te gebruiken.

  Met dank aan onze sponsors